Historien

GIF - Én hjemmebane siden 1880

GIFs historie i hovedtræk

 

Efter afslutningen af krigen i 1864, opstod behovet for at forberede og træne færdigheder til at forsvare landet, og mange egne startede træning i færdigheden skydning. Der igennem opstod de første skytteforeninger, og det var også sådan at man i 1880 stiftede foreningen Gislev Skytte-, Gymnastik og Idrætsforening.

 

I starten foregik skydetræningen i en grusgrav ved Holmelund, lige syd for Gislev. I nærkamp blev der også trænet fægtning.

Efterhånden som krigen kom mere på afstand, blev fokus på kroppens generelle sundhed stærkere, og gymnastikken kom også på programmet.

I forbindelse med 25 år dagen for GISLEVhallen blev der udgivet et lille blad med hallens historie i hovedtræk. Læs det her.

(pdf-fil åber i nyt vindue)

i årene 1930'erne blev der interesse for at fodbold stor nok til, at man i foreningen startede træning på markerne bagved Gislev Mejeri.

 

Siden begyndelsen i 1880 har det været grundlæggende, at sport og idræt er samlet i samme forening med flere afdelinger. I årenes løb er der kommet og forsvundet aktiviteter alt efter muligheder og behov.

 

I 1980'erne er foreningens navn ændret til det nuværende; Gislev Idrætsforening, GIF. Det er også i disse år der igen oprettes foreningsaktiviteter om bl.a. Ridning og March.

Også i 1980'erne indføres et særligt kontingent for børn (t.o.m. 10 år), som i dag kaldes "Børnekontingent". Ideen med Børnekontingentet er, at der betales ét beløb årligt pr. barn, som så kan gå til alle de aktiviteter der tilbydes.

 

Næte store tiltag kom i 1989, hvor stærke krafter havde skabt mulighed og økonomi til, at man d. 26. august 1989 kunne afholde indvielse af GISLEVhallen. Dermed kunne man samle stort set alle foreningens aktiviteter centralt i byen.

 

I dag har foreningen sikret sig en central placering for hele området, samt en vigtig rolle for områdets udvikling.

© Gislev Idrætsforening, GIF

Rørsangervænget 4, 5854 Gislev

Tlf. Formanden: 3113 1902

Hjemmebane: GISLEVhallen

Skolevej 9, 5854 Gislev

www.gislevhallen.dk