GISLEVhallen

GISLEVhallen er vores hjemmebane

Vi venter nu på kommunens behandlinger af økonomidelen og en endelig accept til opsplitningen af Ryslingehallerne.

Indtil da, holder vi begge muligheder åbne: Som hidtil med en tre-enig halstruktur, og en total opsplitning. Det betyder også, at hvis projektet gennemføres, og vi fra 1. januar 2018 står med nøglerne til GISLEVhallen, så skal vi være klar med det fulde system.

 

Der vil naturligvis blive informeret så snart der er nyt!

 

Historik

Efter en længere tid med nedskæringer, besparelser og pålæg om øget aktivitet - altsammen pga. den økonomiske situation i Faaborg Midtfyn Kommune, har Ryslingehallerne fået til opgave af repræsentantskabet at arbejde mod en form af opsplitning af hallerne i Kværndrup, Ryslinge og Gislev.

 

Efter en række møder i de tre områder, er vi i Gislev nået frem til en arbejdsgruppe, der skal se på de ndvendige beregninger for en bæredygtig drift, ideer til udvikling og strukturen for fremtidens GISLEVhallen.

 

På borgermøde d. 29. november 2016 blev der valg medlemmer til denne arbejdsgruppe:

  • Rasmus Hansen
  • Rico Andreasen
  • Lars Fredslund
  • Heide Munk
  • Louise Hjortsø
  • Mathias "Mulle" Pedersen
  • Henrik Findsen
  • Kim Kristensen

 

Man kan kontakte arbejdsgruppen på e-mail: GH@gislev-if.dk

Følg også vores hjemmebaneaktiviteter på www.facebook.com/gislevhallen.

Seneste nyt fra arbejdsgruppen

 

Det første store ryk vil bestå i, at få kortlagt økonomien og de praktiske muligheder der ligger i og for GISLEVhallen. Der skal som bekendt findes flere penge og/eller måder at bruge færre penge på.

 

Vi er ved at få udarbejdet en tilstandsrapport for GISLEVhallen, som skal hjælpe med den fremtidige vedligeholdelsesplan.

Vi er ved at gennemgå energiområdet, for at få overblik over mulighederne for energioptimering, bedre måder at styre forbruget, og evt. systemmer der kan samarbejde med booking og nøgler.

Udfordring: Hvordan fordeles økonomi og udstyr der pt. ligger i fællesskabet?

Er der mulighed for, i samarbejde med andre aktører i lokalområdet, at skabe en fuldtidsstilling som halinspektør/"lokalpedel"?

© Gislev Idrætsforening, GIF

Rørsangervænget 4, 5854 Gislev

Tlf. Formanden: 3113 1902

Hjemmebane: GISLEVhallen

Skolevej 9, 5854 Gislev

www.gislevhallen.dk