GISLEVhallen

GISLEVhallen er vores hjemmebane

Velkommen til GISLEVhallen

- hjemmebanen i Gislev

 

Siden d. 1. januar 2018 har GISLEVhallen været en selvejende institution hjemmehørende i Gislev.

 

På den ekstraordinære generalforsamling d. 28. november 2017 blev den nye bestyrelse valgt, og de har siden haft deres at se til med at overtage vores fantastiske lokalitet.

 

Den nye bestyrelse er:

  • Per Boisen
  • Mogens Andersen
  • Tanja Kromann
  • Steen Christensen
  • Jørn Flindt

 

  • Lars Fredslund og Heide Munk deltager endnu i bestyrelsen, og sikrer overleveringerne fra arbejdsgruppen.

Samtidig er Kim Kristensen aktiv omkring energistyring og hjemmeside, og Henrik Findsen holder styr på nøglesystemet.

 

Tak for indsatsen

På borgermøde d. 29. november 2016 blev der valg medlemmer til den arbejdsgruppe, der sammen med tilsvarende grupper fra hhv Kværndrup og Ryslinge, skulle forberede de tre haller til et fremtidigt selv-ejerskab.

En stor tak for indsatsen til arbejdsgruppen for GISLEVhallen:

  • Rasmus Hansen, Rico Andreasen, Lars Fredslund, Heide Munk, Louise Hjortsø, Henrik Findsen og Kim Kristensen

 

Man kan kontakte halbestyrelsen på e-mail: GH@gislev-if.dk

Følg også vores hjemmebaneaktiviteter på www.facebook.com/gislevhallen.

© Gislev Idrætsforening, GIF

Rørsangervænget 4, 5854 Gislev

Tlf. Formanden: 3113 1902

Hjemmebane: GISLEVhallen

Skolevej 9, 5854 Gislev

www.gislevhallen.dk