Fritidsklub

Sport, venner og lektiecafé - fra 3. klasse

Efter skoletid

Hver onsdag kl. 13-16
(* Vi forsøger at tilpasse starttidspunktet efter skolens skemaer og evt. emneuger.)


Stort set alle undersøgelser viser, at sport og bevægelse er godt for livskvalitet, indlæring, konfliktløsning, selvværd, m.m. Samtidig ser vi det som en kæmpe gevinst for børnene, familierne, byen og foreningslivet i Gislev at det bliver en naturlighed at være tilknyttet livet i Gislev mest muligt – under kyndigt og ansvarligt opsyn.


Vi modtager tilmeldinger fra alle med ønske om indmeldelse. Mød op, ring eller send en mail til fritid@gislev-if.dk, så får du/I en indmeldelsesblanket med en masse info.


JuniorKlub for 3. klasse

For elever i 3. klasse, som ønsker SFO på dage hvor GIF Fritid har lukket, har vi indgået samarbejde med Gislev friskole om et Juniorklubtilbud. Det vil sige:

Onsdag = GIF Fritid i GISLEVhallen

Øvrige dage = SFO på Gislev friskole


Fremtiden

Vi har et håb om, og arbejder på at kunne tilbyde Fritidsklub alle ugens dage. Det kræver dog, at der kan findes voksne til at stå for dagene, samt et sted at være.

Vi er altid klar til gode tilbud, hvis der er voksne der melder sig som hjælper.

Indmeldelse:

Tilmelding sker blot ved, at eleven dukker op, ser om det er det rigtige, og får en info-/indmeldelses-blanket med hjem. Den udfyldte blanket tages med i klubben igen.

Tilmelding til JuniorKlub sker til kontoret på Gislev Friskole. Herefter modtager vi besked herom.

(Husk fristen: d. 15. i måneden før på JuniorKlub)


Pris:

For hver gang              35,-

For mad pr. gang         10,-

* Juniorklub pr. mdr. 1.000,- inkl. eftermiddagsmad


Vi har total-klippekort, hvilket vil sige, at børnene registreres, og der afregnes for de gange de har deltaget.


Afregning:

Ved udgangen af måneden, gøres protokollen op, og der udsendes en mail til alle relevante.

* Juniorklub-tilbudet afregnes gennem Gislev friskole.

Nyheder:

På vores Facebookside (lukket side) vil medlemmer kunne følge livet i klubben, lidt om den kommende tid, samt hvis der ellers er noget der kan være relevant for jer og os.


Lektiecafé:

Der er mulighed for at få hjælp til lektierne om onsdag af Heide (uddannet folkeskolelærer).


Eftermiddagens mellemmåltid:

Kl. 15 serverer vi et mellemmåltid. Vi laver selv maden - fra koldskål til kødsovs, fra pastasalat til pizza, fra rugbrød til and.


Årstidens frokost:

Vi tilstræber at lave en 2-retters feriemenu op til de to store ferier: Jule- og sommerferie.

Ved Julefrokosten vil der naturligvis være mandelgave.

Fritids-/Juniorklub i GISLEVhallen