Veteranforeningen

Bankospil til fordel for børn og unge i GIF

Gislev Veteranforening afholder hver onsdag kl. 19.00 banko i Gislev Forsamlingshus.

I december afholdes der også hvert år et stort julebanko, hvor alle gevinster er sponsoreret af Midtfyns erhvervsdrivende.


Vi har hvert år et beløb på 25-30.000 kr, som alle afdelinger af GIF kan søge om.

Der skal skrives en ansøgning som beskriver hvad der søges til og hvor mange personer.

Alle ansøgninger skal rettes til vores formand:


Ejner Nielsen

Holmevænget 5

5854 Gislev

Tlf.: 5238 4090


Der gives kun støtte til aktiviteter for personer under 18 år og som skal være bosiddende i Gislev Sogn.


Eksempler på støttede projekter:

Fodbold- og håndboldture, gymnastikopvisning, bordtennisborde, café-udstyr til Fritidsklub, Gislev MGP, legepladsen ved hallen